PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

Jij staat centraal bij alles wat we doen. Ons doel is om jouw persoonlijke gegevens met respect te behandelen en jou de controle te laten houden. Het Inktlokaal (hierna ook: wij, ons, onze) geeft je graag uitleg over hoe persoonsgegevens gebruikt, opgeslagen, beschermd en verwerkt worden wanneer je deze website gebruikt. Dit privacy- & cookiebeleid is van toepassing op alle activiteiten op alle websites van Het Inktlokaal, te weten:

www.hetinktlokaal.nl, www.inktlokaal.com

Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonlijke informatie goed beveiligd wordt. Wanneer wij jou, tijdens gebruik van deze website, vragen om bepaalde informatie waarmee je geïdentificeerd kan worden op te geven, kun je erop vertrouwen dat deze informatie in overeenstemming met dit privacybeleid behandeld wordt. Wij behandelen jouw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Tijdens het bestelproces maken wij gebruik van een beveiligde SSL- verbinding. Je kunt een SSL verbinding herkennen aan het slotje in de adresbalk,

internetadres begint met https:// in plaats van http:// en aan de vertoning van het SSL certificaat door op het slotje in de adresbalk te klikken. We

we reserve the right to make changes to this privacy policy, for example due to changes in law. The most current

privacy policy can be found at www.besselinklicht.nl. The date this privacy policy was last modified is always at the top of this page.

If you have any questions, you can contact us via info@hetinktlokaal.nl.

 

WAAROM BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?

Soms hebben we bepaalde gegevens van je nodig. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, bijvoorbeeld als je een afspraak maakt voor je Tattoo. Zo 

kunnen we de afspraak controleren en bevestigen. 

We verzamelen persoonsgegevens ten behoeve van directe communicatie via e-mail en verzending van up-to-date nieuws en acties via nieuwsbrieven. 

Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Het is mogelijk dat wij gegevens van jou verzamelen via prijsvragen of 

andere acties waar je aan deelgenomen hebt. Zo kunnen we de actie uitvoeren, de winnaars bekendmaken en de respons meten.

 Jouw gegevens kunnen we gebruiken om te reageren op eventuele vragen of klachten via social media, per post, telefonisch of per e-mail.

 

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden:

 • Persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres. We bewaren enkel de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou geplaatste bestelling.

 • Technische gegevens: interactiegegevens zoals IP-adres, website- surfgedrag, klikgedrag, cookie ID, locatiegegevens en contactgegevens met de

 klantenservice. • Bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld Kamer van Koophandelnummer) 

• Afspraakhistorie

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

Wij geven je persoonsgegevens uitsluitend door aan andere partijen ten behoeve van een goede dienstverlening. Dit zijn analysediensten (Google

 Analytics), marketingdiensten zoals Google Adwords, Tradetracker, Shopboost en IT-dienstverleners (websitebeheer: Younify, hosting: HostingXS, 

CRM: Exact en CMS: Magento) en partijen zoals Trustpilot die onze reviews verzamelen. Jouw gegevens worden doorgegeven aan een andere partij 

als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat wij een overeenkomst met jou moeten uitvoeren.

 We schakelen alleen andere partijen in als dit past bij het doel waarvoor wij jouw gegevens hebben verwerkt. Vooraf wordt beoordeeld of deze

 partijen voldoende betrouwbaar zijn. Ze hebben enkel toegang tot je gegevens om jou een dienst te leveren namens ons, tenzij ze zelf

 verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen/beschermen van je gegevens. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

 

OVERHEID

Wij delen persoonsgegevens met overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist

 

RECHTEN

e hebt altijd het recht om jouw toestemming voor verwerking van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het 

intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw eerdere toestemming. 

Je hebt recht op inzage en rectificatie in jouw persoonsgegevens. Als je wil weten welke gegevens wij van jou verwerken, dan kun je ons per email via info@hetinktlokaal.nl op de hoogte stellen. Zijn jouw gegevens niet juist, niet volledig of niet relevant, dan kun je ons eveneens schriftelijk benaderen. 

Je hebt daarnaast recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, recht op beperking van de verwerking en het recht om tegen verwerking bezwaar 

te maken. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek indienen. 

Wij vragen je begrip voor het feit dat de verwerking van jouw aanvraag binnen onze systemen enige tijd (maximaal vier weken) vergt en je dus tussentijds mogelijk nog e-mails van ons kunt ontvangen.

 

GEGEVENSOPSLAG

Jouw gegevens slaan we op in verschillende databases. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig 

gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer we jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze 

website gebruiken wij altijd erkende coderingstechnologieën binnen de IT- sector.

 

NIEUWSBRIEF

Wij kunnen, indien jij hiervoor toestemming geeft, per e-mail onze nieuwsbrief toesturen. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken we gebruik van

 e- mailbeheer en verzendservice Sendtrix. Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het privacybeleid van Sendtrix. De opgeslagen gegevens 

kunnen behalve door onze commerciële afdeling, ook worden ingezien door interne ICT beheerders. De duur van de opslag van deze gegevens is wat 

ons betreft voor onbepaalde tijd, in principe zolang je interesse hebt om deel te nemen. Ontvang je liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven is heel 

eenvoudig via een link onderaan de e-mail, je login-account of via onze klantenservice.

 

MINDERJARIGEN

Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

BEWAARTERMIJN GEGEVENS

Jouw gegevens worden bewaard zolang het nodig is om je afspraak af te handelen en jou de beste service te kunnen bieden. Als de gegevens niet 

meer nodig zijn worden deze geanonimiseerd of gewist. We zijn wettelijk verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren. Daarna gebruiken we 

enkel anonieme gegevens voor interne rapportages. Inactieve accounts verwijderen we eveneens na 7 jaar.

 Als je bij ons solliciteert, bewaren we jouw gegevens om je eventueel in de toekomst te benaderen voor een functie. We bewaren gegevens over jouw 

werk- en opleidingsverleden, je contactgegevens en de motivatiebrief die we van je hebben ontvangen. Als je niet wilt dat je gegevens door ons

 bewaard worden of als je niet meer benadert wenst te worden, kun je dit tijdens het sollicitatieproces aangeven of nadien wijzigen door contact op te 

nemen.

 

DATALEKKEN 

Wij vinden het belangrijk dat jouw gegevens veilig zijn. Mocht het zo zijn dat gegevens bijvoorbeeld zijn kwijtgeraakt of toegankelijk zijn waar dit niet 

zou moeten, wil je ons dan zo snel mogelijk informeren via info@hetinktlokaal.nl zodat wij contact kunnen opnemen met de betrokkenen en de 

toezichthouder hierover kunnen informeren. We houden ons aan de Meldplicht Datalekken, heb je een (mogelijke) datalek ontdekt? Meld dit ons zo

 snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur na constatering. Meer informatie.

 

VERWERKERSOVEREENKOMST 

Wij werken samen met een select aantal externe bedrijven voor de technische ondersteuning en hosting van onze websites en ICT omgeving. Deze 

bedrijven hebben hiermee soms toegang tot persoonsgegevens waarvoor wij de verantwoordelijke zijn. Daarom hebben we met hen gegevensverwerkingsovereenkomsten gesloten. Hierin is o.a. opgenomen dat het verboden is om gegevens te verstrekken aan derde partijen.

 

CONTACT OPNEMEN

Ben je niet helemaal tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt uiteraard contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, 

we raden je echter aan om altijd eerst ons te contacteren om ons eerst te laten proberen je te helpen.